Test 2

1. Cik liela ir kopējā pretestība?

 
 
 
 

2.

Kādai mēraparātu sistēmai pieder vienfāzes analogais elektroenerģijas skaitītājs?

 

 
 
 
 

3. Ko var aprēķināt ar formulu P = 1,73UIcosφ?

 
 
 
 

4.

No kā aizsargā diferenciālās aizsardzības relejs, kurš nostrādā pie strāvu starpības 100mA?
 
 
 
 

5. Kādu ķēdi pārtrauc siltuma releja kontakti dzinēja vadības shēmā?

 
 
 
 

6.

Ko nozīmē kabeļa apzīmējums
XLPE – 3 x 50 + 1 x 25?
 
 
 
 

7. Kurš  ir termoplastiskais materiāls?

 
 
 
 

8. Kāda būs statora magnētiskā lauka rotācijas frekvence, ja dzinējam ir 6 poli un tīkla frekvence ir 50Hz?

 
 
 
 

9.

Divi dzinēji – asinhronais un sinhronais pieslēgti tīklam ar f=50Hz. Asinhronajam dzinējam nominālais spriegums 660V, sinhronajam – 380V. Kuram dzinējam ir lielāka maksimālā vārpstas griešanās frekvence?
 
 
 
 

10.

Kāds ir spēka transformatora optimālais darba režīms?
 
 
 
 

11. Kas tiek apzīmēts ar šo grafisko zīmi?

 
 
 
 

12. Kādās mērvienībās mēra 6-20/0,4 kV transformatora jaudu?

 
 
 
 

13. Bez sprieguma atslēgšanas drīkst nomainīt drošinātājus ķēdēs līdz 1000V ..

 
 
 
 

14. Cik vadu ir vienfāzes gaisvadu līnijā?

 
 
 
 

15. Kāds ir minimālais attālums starp paralēli guldītiem līdz 10kV sprieguma kabeļiem, ja kabeļus ekspluatē viena organizācija?

 
 
 
 

16. Kas tiek apzīmēts ar šo grafisko zīmi?

 

 

 

 
 
 
 

17.

Kā utilizē bojātas luminiscences spuldzes?
 
 
 
 

18. Kas tiek apzīmēts ar šo grafisko zīmi?

 
 
 
 

19.

Kas ir darbā esoša elektroietaise ?
 
 
 
 

20. Kāda ir īsslēgta vijuma nozīme magnētiskā palaidēja spoles serdē?