Test 2

1. Uz kvēlspuldzes lampas cokola rakstīts: 200W, 220V. Kāda ir kvēldiega pretestība darba laikā?

 
 
 
 

2. Ar ko var izmērīt elektrodzinēja statora izolācijas pretestību?

 
 
 
 

3. Aprēķināt ekvivalento pretestību, ja paralēli slēgti četri vienādi 80Ω rezistori.

 
 
 
 

4. Kāda būs statora magnētiskā lauka rotācijas frekvence, ja dzinējam ir 6 poli un tīkla frekvence ir 50Hz?

 
 
 
 

5. Kāds ir maksimāli pieļaujamais spriegums elektroinstrumentam ar kuru drīkst strādāt telpās bez paaugstinātas bīstamības?

 
 
 
 

6. Kāda ir automātslēdža pamatfunkcija?

 

 
 
 
 

7. Cik vadu ir vienfāzes gaisvadu līnijā?

 
 
 
 

8.

Kā jārīkojas, ja zemes darbu vietā sākas gāzes izplūde?
 
 
 
 

9. Kas tiek apzīmēts ar šo grafisko zīmi?

 
 
 
 

10.

Regulējot elektrodzinēja rotācijas ātrumu ar sprieguma maiņu, nominālo spriegumu drīkst pārsniegt par …
 
 
 
 

11. Cik liela ir maksimālās strāvas vērtība, ja sinusoidālas strāvas efektīvā vērtība ir 100A?

 
 
 
 

12.

No kā aizsargā diferenciālās aizsardzības relejs, kurš nostrādā pie strāvu starpības 100mA?
 
 
 
 

13. Kas tiek apzīmēts ar šo grafisko zīmi?

 
 
 
 

14.

Slēdžus, kuri stāvokli maina ārēja magnētiskā lauka iedarbībā sauc par:
 
 
 
 

15. Kas tiek apzīmēts ar šo grafisko zīmi?

 
 
 
 

16.

Kuri darbinieki drīkst veikt spriegumaktīvu darbu?
 
 
 
 

17. Baterijas EDS ir 3,2V. Šīs baterijas iekšējā pretestība ir 0,1Ω. Virknē slēgta ārējā pretestība 5Ω. Cik liels ir spaiļu spriegums?

 
 
 
 

18.

Kāds mitruma procents atbilst īpaši mitrām telpām?
 
 
 
 

19. Kas tiek apzīmēts ar šo grafisko zīmi?

 
 
 
 

20. Ampērmetrs ieslēgts asinhronā dzinēja statora ķēdē. Kā mainīsies ampērmetra rādījumi, palielinot dzinējā slodzi?

 
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *